Nature Logo

חמישי צבעוני

וירוס הקורונה משנה את העולם ומאלץ את כולנו לחשוב אחרת, שומט את הקרקע ועם זאת מביא לפתחנו הזדמנות ללמוד ולהפעיל אפשרויות טכנולוגיות ולהתנסות בדרכי הוראה חדשות. אתר זה הוקם כדי שנוכל לעבור את התקופה המאתגרת הזו בהצלחה. האתר כולל לוח אירועים ללמידה מרחוק של תבנית החינוך המוזהב, קישורים מומלצים לשימוש לפי בחירה, השראה הדדית מבית קהילת תבנית החינוך המוזהב - הורים, מורים ותלמידים ומרחב ליוזמות ותרומה לקהילה.